Türkçe
İngilizce

Orman

• Orman mühendisliği hizmetleri
• Sert, yumușak çekirdekli meyve bahçesi kurulumu, danıșmanlık, taahhüt ve hizmet temini ișleri
• Kapama meyve bahçesi kurulumu,danıșmanlık,taahhüt ve hizmet temini ișler
• Orman arazisi açma, projelendirme ve uygulama
• Orman yolu yapımı
• Makineli ve ișçi gücü ile arazi hazırlığı
• Tensil saha düzenleme
• Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü,özel imar ıslah projeleri yapımı ve uygulanması
• Trüf mantarı yetiștiriciliği