Tarım

• Ziraat mühendisliği hizmetleri
• Bahçe bitkileri; meyve sebze yetiștiriciliği
• Bitki koruma; yetiștirilen ürünleri hastalık ve zararlılardan koruma
• Tarım ekonomisi; zirai ürünlerin ekonomik boyut danıșmanlığı
• Tarımsal biyoteknoloji; yeni ürün çeșitleri ve gelișimleri danıșmanlığı
• Tarımsal yapı ve sulama; barajlar kanallar ve sulama alanları danıșmanlığı
• Tarla bitkileri; tahıllar ve hayvan yemi hizmeti
• Toprak bilimi bitki besleme; mevcut toprağa ilaveler ile neler yapılabileceği konusunda danıșmanlık
• Zooteknik bölümü; büyük ve küçükbaș hayvanlar hakkında danıșmanlık