Hakkımızda

Asya EkonomiÖzel ağaçlandırma, enerji, maden ve yatırım danıșmanlığı ana faaliyet alanı ile 2006 yılında kurulmuștur. Kurumsal kimlik çalıșmaları neticesinde 2015 yılında enerji ve maden faaliyet alanları, Asya Ekonomi ve Yatırım Danıșmanlığı Tarım ve Orman Ürünleri İnșaat Turizm San. Tic. Ltd. Ști.’nin sahibi olan İbrahim Sancı A.Ș. firmasına ana faaliyet alanı olarak devretmiștir.

Asya Ekonomi; tarım, orman, peyzaj, enerji, maden ve yatırım danıșmanlığı ana faaliyet alanında geçmiș 11 yıldan günümüze tecrübe ve bilgi birikimi ile sektörde lider pozisyonuyla büyüme ve gelișmesini sürdürmektedir.

Asya Ekonomi; bașta Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleșmiș Milletler gibi uluslararası kurulușlar olmak üzere yurtiçi ve yurtdıșı fon kaynaklarının ve kalkınma ajanslarının hibe, ihale ve kredi gibi finansal kaynaklarıyla bireyler, șirketler, sivil toplum kurulușları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve diğer kurum ve kurulușlar için projeler geliștirmektedir. Yurtiçi ve yurtdıșı proje yazımı, proje geliștirme, proje yönetimi, kaynak geliștirme konularında kurumlara profesyonel teknik destek hizmeti sunmaktadır. Uluslararası Danıșmanlar Derneği’nin belirlemiș olduğu mesleki etik standartlar doğrultusunda faaliyet gösteren Asya Tarım alanında deneyimli danıșmanlar ve teknik uzmanlarla çalıșmakta, kurumlar için özel projeler geliștirmekte, proje yönetimlerine destek vermektedir.