Vizyonumuz

• Sertifikalı fidan tür ve çeșitliliğini arttırmak,
• Ara tarım verimliliğini ve çeșitliliğini artırarak,
• Yeni katma değer yaratmak,
• Sivil toplum ve kamu kurulușları ile ișbirliği içinde deneyimlerimizi yaygınlaștırmak,
• Sosyal sorumluluk projeleri ile iyi örnek uygulamalarını çoğaltmak,
• Sektördeki öncülüğümüzü koruyarak büyümeye devam etmektir.
• Dünya çapında tanınan, lider çevre dostu peyzaj & mimarlık ürünleri üreticisi olmak.
• Enerji sektöründe elde ettiğimiz bașarılarımızı gelecek nesillere tașıyarak, olușturduğumuz kurum kültürü ile en bașarılı firmaların içinde yer almak.